Badania kamerą termowizyjną bez tajemnic


Jak najlepiej przygotować się do ocieplenia domu, którego termoizolacja budzi nasze zastrzeżenia? Lista otwierających się przed nami rozwiązań ma prawo imponować. Nie da się jednak ukryć, że to badania kamerą termowizyjną są uważane za te, które mogą przynieść wymierną pomoc. Korzystając z nich można – w ciągu zaledwie kilkunastu godzin – ocenić stan, w jakim znajduje się izolacja termiczna w danym momencie. Po badaniu można więc zyskać odpowiedź na pytanie o to, czy poprawa izolacji jest konieczna, czy też nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby wstrzymać się z nią jeszcze przez jakiś czas.

Jak wykonać badania kamerą termowizyjną?
Decyzja o przeprowadzeniu badań z wykorzystaniem kamery termowizyjnej jest ważna. Z pewnością jednak podjęcie jej nie będzie oznaczać wcale, że uporaliśmy się ze wszystkimi związanymi z nią problemami. Najpoważniejszy wiąże się z tym, jak wykonać badanie. Oczywiście, można zrobić to samodzielnie, choćby po to, aby obniżyć jego koszty. Często słyszymy jednak, że skorzystanie z profesjonalnego wsparcia może się okazać znacznie lepszą opcją.
Przemawia za tym przede wszystkim to, że proste odczyty kamery nie są nam w stanie powiedzieć zbyt wiele o stanie izolacji w naszym domu. Termogramy muszą zostać starannie przeanalizowane, choć więc w Internecie nie brakuje wskazówek dotyczących tego, jak to zrobić, powierzenie tego zadania profesjonaliście wydaje się opcją wygodniejszą i bezpieczniejszą.

Jak wykonywać badania z udziałem kamery termowizyjnej?
Dziś coraz częściej słyszy się, że badania kamerą termowizyjną najlepiej wykonywać dwa razy. Po raz pierwszy dobrze jest zdecydować się na nie jeszcze przed pracami termomodernizacyjnymi, bo można dowiedzieć się z nim, gdzie w bryle budynku należy wykonać kolejne czynności szczególnie starannie. Już po zakończonej termomodernizacji dobrze jednak wykonać drugie badania. Taka kontrola pozwoli nam na ocenienie pracy ekipy wykonawczej. Jeśli pojawi się taka potrzeba, wskaże też miejsca, w których uzasadnione będzie wykonanie korekty.

Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych: